Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2015

an-other
8985 af02
Reposted fromtake-care take-care
an-other
8988 f656
Reposted fromtake-care take-care
an-other
5412 071a 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatake-care take-care
an-other
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatake-care take-care
an-other
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viatake-care take-care

April 07 2015

an-other
6682 860d
Reposted fromsonaive sonaive vianie-zwykla nie-zwykla
an-other
9410 edce
Reposted fromseverine severine vianie-zwykla nie-zwykla
an-other
9644 38ec
an-other
6389 9c92 500
2 czerwca. Mały Poradnik Życia
Reposted frombeckycue beckycue vianie-zwykla nie-zwykla
an-other
9477 ace5 500
Reposted fromdusix dusix vianie-zwykla nie-zwykla
an-other
8282 2b6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianie-zwykla nie-zwykla
an-other
6089 fce4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianie-zwykla nie-zwykla
an-other
7306 576a
Reposted frommaruuda maruuda vianie-zwykla nie-zwykla
an-other
7665 051a 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianie-zwykla nie-zwykla
an-other
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed vianie-zwykla nie-zwykla
an-other
I wish
Reposted fromfabs3 fabs3 vianie-zwykla nie-zwykla
an-other

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle vianie-zwykla nie-zwykla
an-other

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vianie-zwykla nie-zwykla
an-other
2443 256b
Reposted fromtooskaa tooskaa vianie-zwykla nie-zwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl